Փորձարկման գործիք

Դալիանի փորձարկման կայան
Կարծրության ստուգում
Աղմուկի և թրթռման փորձարկում
Pressնշման չափիչ
PT թեստ 
Շենյանգ փորձարկման կայան
Shijiazhuang թեստային կայան
Սպեկտրաչափ
Tempreature Test
Ուլտրաձայնային թերությունների հայտնաբերում
XRF սպեկտրոմետր
3D սկաներ